Call for Organisations

Ste društvo, ki dela z mladimi?
Ali nameravate s svojo mladinsko skupino organizirati poletne aktivnosti na območju Alp?
Pridružite se mladinski mreži EUSALP: želimo sodelovati z vami!

V okviru strategije EU za alpsko regijo (EUSALP) 7 držav (Avstrija, Francija, Nemčija, Italija, Slovenija, Švica in Lihtenštajn) in njihovih 48 alpskih regij sodeluje z Evropsko komisijo na področju trajnostnega razvoja alpske regije. Strategija se osredotoča na vključevanje mladih v oblikovanje alpskega prostora za prihodnost. Projekt “youth.shaping.EUSALP”, financiran in voden s strani Evropske komisije in dežele Tirolske, želi mlade osvestiti o pomembnosti alpskega prostora skozi organizacijo mladinskih svetov, natečajev za mladinske projekte (“Pitch your project”), različnih načinov participacije preko spleta, kot tudi preko poletnih aktivnosti.

Da bi to poletje dosegli mlade v vseh državah EUSALP, iščemo organizatorje, ki to poletje gostijo dogodke in tabore za mlade.

Kaj ponujamo?

youth.shaping.EUSALP…

 • podpira izvajanje 7 poletnih mladinskih prireditev ali taborov, po enega na državo,
 • finančno prispeva k organizaciji taborov ali prireditev,
 • oblikuje in vodi en dan (modul EUSALP), ki je vključen v program tabora ali prireditve, v enem od alpskih jezikov (nemščina, slovenščina, italijanščina, francoščina) ali v angleščini, 
 • na zabaven in interaktiven način mlade informira o EUSALP in alpski regiji,
 • prispevke in ideje mladih upošteva pri nadaljnjem delovanju in jih skupaj z mladinskim svetom EUSALP vključi v nadaljni proces,
 • nudi mladim priložnost, da aktivno sodelujejo pri sooblikovanju njihovega življenjskega prostora,
 • omogoča medsebojno povezovanje in sodelovanje mladinskih organizacij znotraj celotne EUSALP regije.

Modul EUSALP bo vključen v urnik dogodka. Njegovo zasnovo, moderiranje in vodenje bo s potekalo s strani youth.shaping.EUSALP.  Modul vključuje interaktivno igro in druge zanimive priložnosti sodelovanja za mlade udeležence. Finančni prispevek organizatorju dogodka je odvisen od države, kjer dogodek poteka, in se izračuna na podlagi smernic Erasmus+. Prispevek se giblje od 950 EUR (Slovenija) do 1,125 EUR (Švica, Lihtenštajn in Avstrija).

Kaj pričakujemo?

Prireditev ali tabor za mlade, ki želi gostiti EUSALP modul, mora…

 • potekati v eni od 48 regij EUSALP med 1. julijem in 14. septembrom 2021,
 • imeti 15-35 udeležencev (prednost imajo udeleženci s podeželja) in so stari od 15 do 29 let,
 • imeti izobraževalno poslanstvo in / ali krepiti povezovanje mladih z njihovim okoljem,
 • v celoti potekati v skladu s priporočili za izvajanje dejavnosti (COVID-19),
 • ob prijavi datumsko opredeliti in opisati načrtovane aktivnosti.

Organizacije lahko prijavijo svoj dogodek ali tabor za izvajanje EUSALP modula najkasneje do 23. maja 2021.

Vloge morajo vsebovati kratek opis organizacije, njen pomen in izkušnje na področju izobraževanja in mladinskega dela ter kratka predstavitev načrtovanega dogodka ali tabora za mlade: urnik in opis dejavnosti, ciljna skupina, trajanje, metode in teme.

Prijave zbiramo preko elektronske pošte najpozneje do 23. maja:

Melanie Plangger – melanie.plangger@tirol.gv.at 

Ilaria Mardocco – youth@eufemia.eu 

Je ostalo še kaj nepojasnjeno? Za več informacij se lahko obrnete na  Associazione Culturale Eufemia Aps, zadolženo za organizacijo modulov v imenu youth.shaping. EUSALP.

Land tyrol