FAQs PITCH YOUR PROJECT

Najprej lahko prelistate podrobno opisane pogoje sodelovanja in svoj projekt preverite po tam omenjenih točkah. Če še zmeraj niste prepričani, lahko projektnim koordinatorjem pošljete kratek opis projekta v angleškem jeziku na contact@eusalp-youth.eu

Pitch je kratka in jedrnata predstavitev projekta ali projektne ideje z namenom pridobivanja podpornikov. V prvih treh minutah je potrebno prepričati publiko, v naslednjih dveh minutah pa ima publika priložnost zastaviti vprašanja.
Pri pripravi predstavitve se osredotočite na to, da boste predstavili razloge in cilje projekta, na kratko obravnavajte izvedbo in omenite tudi ustreznost in izvedljivost. Pri tem lahko uporabite pomožna sredstva (plakate, PowerPoint predstavitev ipd.). Sporočite nam, kaj naj za vas pripravimo.
Au cours de la préparation de la présentation, concentrez-vous sur la présentation des raisons et des objectifs du projet, soulignez brièvement la mise en œuvre et discutez de la pertinence et de la faisabilité. Des supports multimédias (affiches, présentations PowerPoint, etc.) peuvent être utilisés. Veuillez nous faire savoir à l'avance ce que nous devons vous fournir.

Vsak kandidat in kandidatka v roku 48 ur prejme potrdilo za prejeto prijavo po e-pošti.

Žirija bo starost udeležencev upoštevala pri izboru. Da bo tekmovanje potekalo pravično, bomo prispevke porazdelili v dve starostni kategoriji: od 16 do 19 let ter od 20 do 25 let. V obeh kategorijah bo nato izbranih pet projektov, ki bodo dobili priložnost za pitch. Najbolje ocenjeni kandidati iz obeh starostnih kategorij dobijo priložnost, da svoj projekt predstavijo na letnem forumu EUSALP.

Alpski prostor se sooča z mnogimi izzivi. Zaradi svojih edinstvenih naravnih in geografskih značilnosti ga podnebne spremembe, naravne nesreče, demografske spremembe in negativni učinki prometa še posebej prizadenejo. Istočasno pa gospodarska globalizacija zahteva stabilno raven konkurenčnosti in inovativnosti. Sedem alpskih držav Francija, Nemčija, Italija, Avstrija, Švica, Lihtenštajn in Slovenija in 48 pokrajin, zveznih dežel, kantonov in regij se je zato povezalo v okviru Strategije EU za Alpsko regijo (EUSALP), da bi se lahko s temi izzivi soočili preko skupnih pobud in projektov.

Vsa vprašanja, na katera ne morete odgovoriti s pomočjo te spletne strani, lahko v angleščini pošljete projektnim koordinatorjem na e-poštni naslov: contact@eusalp-youth.eu