About Pitch Your Project

Pitch Your Project 2023
TVOJE ALPE! TVOJA PRIHODNOST! TVOJ PROJEKT!

Želiš igrati aktivno vlogo pri oblikovanju alpske regije?
Imaš dobre ideje, ki jih želiš udejanjiti skupaj z EU?
Želiš izmenjati ideje z mladimi iz celotne alpske regije?
Si star med 16 in 25 let?

4x DA? POTEM:

Sodeluj pri projektu »PITCH YOUR PROJECT 2023« in do 10. September oddaj svojo projektno idejo!

PITCH YOUR PROJECT je tvoja priložnost:

…, da svojo projektno idejo predstaviš široki publiki strokovnjakov in nosilcev odločitev, ki se zavzemajo za Alpe,

…, da dva dni izmenjavaš izkušnje o alpskem prostoru s podobno mislečimi,

…, da pridobiš sredstva za izvedbo svoje projektne ideje,

…, da pridobiš podporo za izvedbo svoje ideje

… in s tem oblikuješ alpski prostor prihodnosti!

POMEMBNI STE! SPOZNATE SE! SOODLOČATE!

Letos lahko predložite svoje projektne zamisli o štirih temah, ki ustrezajo delu in vprašanjem EUSALP.

 • Podnebne spremembe in upravljanje voda
 • - Kako se lahko spopademo z izzivi, ki jih povzročajo podnebne spremembe in naravna tveganja?
 • - Kako lahko spodbujamo trajnostno upravljanje biotske raznovrstnosti in naravnih virov, zlasti vode?
 • Mobilnost in energija
 • - Kako lahko okrepimo trajnostno, ogljično nevtralno in brezemisijsko mobilnost?
 • - Kako lahko podpremo lokalni energetski prehod in uvedbo obnovljive zelene energije?
 • Krožno gospodarstvo in alpska obrt
 • - Kako lahko razširimo in okrepimo krožno gospodarstvo v kratkih dobavnih verigah?
 • - Kako promovirati alpske obrti in znanje naših lokalnih podjetij?
 • Socialne inovacije in medgeneracijske sinergije
 • - Katere storitve, infrastruktura in orodja so potrebni za izboljšanje socialne vključenosti v alpskem prostoru?
 • - Kako lahko starejši izkoristijo znanje mlajše generacije na področju digitalizacije in kako lahko ustvarijo nove plodne povezave?

KAJ JE »PITCH YOUR PROJECT«?

“PITCH YOUR PROJECT” je natečaj za mlade, stare od 16 do 25 let. Kot poznavalci svojega življenjskega prostora, alpskega prostora, ste vabljeni, da posamično ali v skupini predložite svoje projektne zamisli za trajnostni razvoj alpskega prostora.

Strategija EU za Alpsko regijo (EUSALP) pod geslom “skupaj oblikujemo prihodnost” išče vaše ideje, s katerimi bi Alpsko regijo usposobili za prihodnost.

Žirija bo med vsemi prijavljenimi projekti izbrala pet najboljših. Žirija bo izbor opravila na podlagi meril ustreznosti, izvedljivosti in inovacijskega potenciala. Pet prijaviteljev ali skupina prijaviteljev, ki jih bo izbrala žirija, bo imelo priložnost predstaviti svoj projekt v angleškem jeziku v petminutnem nastopu na mednarodnem dogodku novembra 2023. Finalisti bodo prejeli podporo pri pripravi predstavitve in se naučili, kako pripraviti kratko, privlačno in informativno predstavitev. Občinstvo bo nato neposredno glasovalo o petih projektih. Trije najboljši projekti bodo od regije Bourgogne-Franche-Comté prejeli denarno nagrado za nadaljnje izvajanje svojih projektov:

5.000 evrov za 1. nagrado
3.000 evrov za 2. nagrado
2.000 evrov za tretjo nagrado
Poleg tega bodo nagrajencem mentorji strokovnjaki, vključeni v program EUSALP, ki jim bodo pomagali uresničiti njihove projektne zamisli.

PITCH YOUR PROJECT 2023 financirata in organizirata projekt Support EUSALP in regija Bourgogne-Franche-Comté.

European Commission                   

KAKO LAHKO ODDAŠ SVOJ PROJEKT?

A) POGOJI ZA SODELOVANJE:

1) Tvoj projekt obravnava eno od zgoraj omenjenih tematik

2) Projekt je zrel za izvedbo

3) Tvoja starost je med 16 in 25 let in si državljan/ka ene od sedmih alpskih držav: Nemčija, Avstrija, Švica, Francija, Italija, Slovenija ali Lihtenštajn oz. imaš prebivališče v eni od teh držav

4) Prijavi se kot posameznik ali kot skupina, v kateri naj bo določen vodjo skupine

5) Prijavo morate oddati do 10. Septembre 2023 do 23:59, in sicer tako, da izpolnite obrazec na tej strani: https://eusalp-youth.eu/applicationpitch-your-project-2023/

B) TVOJA PRIJAVA NAJ VSEBUJE:

1) spletni obrazec,

2) projektno zasnovo s sledečimi vsebinami:

Povzetek

Zakaj ta projekt? (motivacija)

Kaj želimo s tem projektom doseči? (cilj)

Zakaj je ta projekt pomemben za alpsko regijo? (ustreznost)

Katere težave in priložnosti se kažejo v izvedbi projekta?

Načrt nalog in ciljev, ter potrebni materiali, finančna in kadrovska sredstva.

3) življenjepis udeleženca/udeleženke ali vodje skupine

4) strokovno mnenje podpornika/podpornice projekta (učitelj/ica, profesor/ica, vodja mladinske skupine, zavod, itn.)

C) VZROK ZA IZKLJUČITEV:

Sledečih projektov ne sprejemamo:

– Projekti, ki so jih pripravile osebe, ki delajo za evropske organe ali v okviru EUSALP.
– Znanstvena dela in publikacije
– Projekti, ki so že financirani preko sredstev EU.
– Projekti, ki so že prejeli nagrado katerega od evropskih organov.
– Projekti, ki so oddani osebno ali po pošti, so nepopolni ali oddani v več delih.
– Projekti, ki niso oddani v angleškem jeziku.