About Pitch your project

Pitch your project 2021
TVOJE ALPE! TVOJA PRIHODNOST! TVOJ PROJEKT!

Želiš igrati aktivno vlogo pri oblikovanju alpske regije?
Imaš dobre ideje, ki jih želiš udejanjiti skupaj z EU?
Želiš izmenjati ideje z mladimi iz celotne alpske regije?
Si star med 16 in 25 let?

4x DA? POTEM:

Sodeluj pri projektu »PITCH YOUR PROJECT 2021« in do 31. oktobra oddaj svojo projektno idejo!

PITCH YOUR PROJECT je tvoja priložnost:

…, da svojo projektno idejo predstaviš široki publiki strokovnjakov in nosilcev odločitev, ki se zavzemajo za Alpe,

…, da dva dni izmenjavaš izkušnje o alpskem prostoru s podobno mislečimi,

…, da pridobiš sredstva za izvedbo svoje projektne ideje,

…, da pridobiš podporo za izvedbo svoje ideje

… in s tem oblikuješ alpski prostor prihodnosti!

POMEMBNI STE! SPOZNATE SE! SOODLOČATE!

Letos so predstavniki francoskega predsedstva EUSALP izbrali štiri teme. Te teme ustrezajo delu in vprašanjem EUSALP.

 • Življenje na območju Alp
 • - Kako lahko posredujemo tradicionalno znanje o gorah in ga tako ohranimo? Kako lahko ohranjamo in oživljamo alpske tradicije in jezike?
 • - Kako lahko razvijamo sodelovanje državljanov pri skrbi za njihovo alpsko območje?
 • Dejavnost v alpskem prostoru
 • - Kako lahko z gorskimi športi spodbujamo dobro počutje in zdravje v alpskem prostoru?
 • - Kako lahko z ekološko trajnostnim štirisezonskim turizmom naredimo alpsko regijo bolj vključujočo in privlačno?
 • Inovacije na območju Alp
 • - Kako lahko Alpsko regijo naredimo bolj vključujočo in privlačno s pomočjo digitalne tehnologije?
 • - Kako lahko izobraževalno ponudbo prilagodimo izzivom Alpske regije ter potrebam mladih in trga dela?
 • - Kako lahko ustvarimo inovativen gospodarski in okoljski ekosistem, ki bo privlačen za mlade?
 • Varovanje alpskega prostora
 • - Kako lahko izboljšamo trajnostno ravnanje z vodo in odpadki? Kakšne so priložnosti krožnega gospodarstva za oblikovanje novih modelov proizvodnje in potrošnje?
 • - Kako lahko ohranimo edinstveno biotsko raznovrstnost alpskega prostora?

KAJ JE »PITCH YOUR PROJECT«?

»PITCH YOUR PROJECT« je natečaj za mladino in mlade odrasle v starosti med 16 in 25 let. Ker ste prav vi strokovnjaki za svoj življenjski prostor – Alpe, te vabimo, da nam sam/a ali v skupini predstaviš svoje projektne ideje za trajnostni razvoj alpskega prostora.
Strategija EU za Alpsko regijo (EUSALP) pod geslom »oblikujmo.prihodnost.skupaj.« želi slišati tvoje ideje, da bo alpski prostor pripravljen na prihodnost.
Decembra 2021 bo žirija izmed vseh oddanih projektov izbrala najboljših pet. Pri tem bo upoštevala kriterije ustreznosti, izvedljivosti in potencial inovativnosti. Pet kandidatov ali skupin kandidatov, ki jih bo izbrala žirija, bo imelo priložnost svoj projekt predstaviti na letnem forumu EUSALP 2021, ki predstavlja glavno letno zasedanje EUSALP. Vsak od petih projektov bo imel kratko petminutno predstavitev v angleškem jeziku. Takoj zatem bo občinstvo glasovalo med njimi. Trije najboljši bodo od Evropske unije prejeli denarno nagrado in priložnost za izvedbo projekta:
– 5.000 evrov za 1. mesto
– 3.000 evrov za 2. mesto
– 2.000 evrov za 3. mesto
Evropska komisija, zvezna dežela Tirolska in francosko predsedstvo EUSALP bodo poskrbeli za nastanitve v Nici in, odvisno od števila udeležencev, organizirali skupinski prevoz ali povrnitev individualnih potnih stroškov. V Nici vas bo navdušil zanimiv program.

European Commission         Land tyrol          French presidency EUSALP

KAKO LAHKO ODDAŠ SVOJ PROJEKT?

A) POGOJI ZA SODELOVANJE:

1) Tvoj projekt obravnava eno od zgoraj omenjenih tematik

2) Projekt je zrel za izvedbo

3) Tvoja starost je med 16 in 25 let in si državljan/ka ene od sedmih alpskih držav: Nemčija, Avstrija, Švica, Francija, Italija, Slovenija ali Lihtenštajn oz. imaš prebivališče v eni od teh držav

4) Prijavi se kot posameznik ali kot skupina, v kateri naj bo določen vodjo skupine

5) Tvoja prijava naj bo v pisni obliki in v angleškem jeziku, kot pdf datoteko (največ 5 MB) jo do 31. oktobra 2021 ob 23:59 s pripisom pitch-application pošlji na pitchyourproject@alpine-region.eu

B) TVOJA PRIJAVA NAJ VSEBUJE:

1) spletni obrazec,

2) projektno zasnovo s sledečimi vsebinami:

Povzetek

Zakaj ta projekt? (motivacija)

Kaj želimo s tem projektom doseči? (cilj)

Zakaj je ta projekt pomemben za alpsko regijo? (ustreznost)

Katere težave in priložnosti se kažejo v izvedbi projekta?

Načrt nalog in ciljev, ter potrebni materiali, finančna in kadrovska sredstva.

3) življenjepis udeleženca/udeleženke ali vodje skupine

4) strokovno mnenje podpornika/podpornice projekta (učitelj/ica, profesor/ica, vodja mladinske skupine, zavod, itn.)

C) VZROK ZA IZKLJUČITEV:

Sledečih projektov ne sprejemamo:

– Projekti, ki so jih pripravile osebe, ki delajo za evropske organe ali v okviru EUSALP.
– Znanstvena dela in publikacije
– Projekti, ki so že financirani preko sredstev EU.
– Projekti, ki so že prejeli nagrado katerega od evropskih organov.
– Projekti, ki so oddani osebno ali po pošti, so nepopolni ali oddani v več delih.
– Projekti, ki niso oddani v angleškem jeziku.