About Pitch your project

Pitch your project 2022
TVOJE ALPE! TVOJA PRIHODNOST! TVOJ PROJEKT!

Želiš igrati aktivno vlogo pri oblikovanju alpske regije?
Imaš dobre ideje, ki jih želiš udejanjiti skupaj z EU?
Želiš izmenjati ideje z mladimi iz celotne alpske regije?
Si star med 16 in 25 let?

4x DA? POTEM:

Sodeluj pri projektu »PITCH YOUR PROJECT 2022« in do 16. oktobra oddaj svojo projektno idejo!

PITCH YOUR PROJECT je tvoja priložnost:

…, da svojo projektno idejo predstaviš široki publiki strokovnjakov in nosilcev odločitev, ki se zavzemajo za Alpe,

…, da dva dni izmenjavaš izkušnje o alpskem prostoru s podobno mislečimi,

…, da pridobiš sredstva za izvedbo svoje projektne ideje,

…, da pridobiš podporo za izvedbo svoje ideje

… in s tem oblikuješ alpski prostor prihodnosti!

POMEMBNI STE! SPOZNATE SE! SOODLOČATE!

Letos so predstavniki francoskega predsedstva EUSALP izbrali štiri teme. Te teme ustrezajo delu in vprašanjem EUSALP.

 • Kako lahko zagotovimo, da bo alpski prostor še naprej privlačen za bivanje?
 • - Katere storitve, infrastrukture in orodja so potrebni za večjo privlačnost alpskega prostora?
 • - Kako lahko bolje ovrednotimo alpski način življenja kot priložnost za sodobno družbo?
 • Ideje za krepitev medgeneracijskih sinergij na območju Alp
 • - Kako se lahko učimo iz izkušenj in prenašamo znanje starejših?
 • - Kako lahko starejši izkoristijo znanja in spretnosti mlajše generacije?
 • Predlogi rešitev za prilagajanje podnebnim spremembam na območju Alp
 • - Kako lahko prilagodimo svoj življenjski slog, da postane okolju prijaznejši?
 • - Kako lahko naša lokalna gospodarstva preoblikujemo v smeri krožnih in bolj zelenih konceptov?
 • Zelena energija, energetska učinkovitost in ogljična nevtralnost na območju Alp
 • - Kako lahko podpremo lokalni energetski prehod in uporabo obnovljive zelene energije?
 • - Kaj lahko storimo za izboljšanje energetske učinkovitosti v zasebnem, gospodarskem in javnem sektorju?
 • - Kako lahko regije članice EUSALP postanejo CO2 nevtralne?

KAJ JE »PITCH YOUR PROJECT«?

»PITCH YOUR PROJECT« je natečaj za mladino in mlade odrasle v starosti med 16 in 25 let. Ker ste prav vi strokovnjaki za svoj življenjski prostor – Alpe, te vabimo, da nam sam/a ali v skupini predstaviš svoje projektne ideje za trajnostni razvoj alpskega prostora.
Strategija EU za Alpsko regijo (EUSALP) pod geslom »oblikujmo.prihodnost.skupaj.« želi slišati tvoje ideje, da bo alpski prostor pripravljen na prihodnost.
Oktobra 2022 bo žirija izmed vseh oddanih projektov izbrala najboljših pet. Pri tem bo upoštevala kriterije ustreznosti, izvedljivosti in potencial inovativnosti. Pet kandidatov ali skupin kandidatov, ki jih bo izbrala žirija, bo imelo priložnost svoj projekt predstaviti na letnem forumu EUSALP 2022, ki predstavlja glavno letno zasedanje EUSALP. Vsak od petih projektov bo imel kratko petminutno predstavitev v angleškem jeziku. Takoj zatem bo občinstvo glasovalo med njimi. Trije najboljši bodo od Evropske unije prejeli denarno nagrado in priložnost za izvedbo projekta:
– 5.000 evrov za 1. mesto
– 3.000 evrov za 2. mesto
– 2.000 evrov za 3. mesto
Evropska komisija, zvezna dežela Tirolska in Italijansko predsedstvo EUSALP bodo poskrbeli za nastanitve v Trento in, odvisno od števila udeležencev, organizirali skupinski prevoz ali povrnitev individualnih potnih stroškov. V Trento vas bo navdušil zanimiv program.

European Commission         Land tyrol         

KAKO LAHKO ODDAŠ SVOJ PROJEKT?

A) POGOJI ZA SODELOVANJE:

1) Tvoj projekt obravnava eno od zgoraj omenjenih tematik

2) Projekt je zrel za izvedbo

3) Tvoja starost je med 16 in 25 let in si državljan/ka ene od sedmih alpskih držav: Nemčija, Avstrija, Švica, Francija, Italija, Slovenija ali Lihtenštajn oz. imaš prebivališče v eni od teh držav

4) Prijavi se kot posameznik ali kot skupina, v kateri naj bo določen vodjo skupine

5) Prijavo morate oddati do 16. oktobra 2022 do 23:59, in sicer tako, da izpolnite obrazec na tej strani: https://eusalp-youth.eu/application-pitch-your-project-2022/

B) TVOJA PRIJAVA NAJ VSEBUJE:

1) spletni obrazec,

2) projektno zasnovo s sledečimi vsebinami:

Povzetek

Zakaj ta projekt? (motivacija)

Kaj želimo s tem projektom doseči? (cilj)

Zakaj je ta projekt pomemben za alpsko regijo? (ustreznost)

Katere težave in priložnosti se kažejo v izvedbi projekta?

Načrt nalog in ciljev, ter potrebni materiali, finančna in kadrovska sredstva.

3) življenjepis udeleženca/udeleženke ali vodje skupine

4) strokovno mnenje podpornika/podpornice projekta (učitelj/ica, profesor/ica, vodja mladinske skupine, zavod, itn.)

C) VZROK ZA IZKLJUČITEV:

Sledečih projektov ne sprejemamo:

– Projekti, ki so jih pripravile osebe, ki delajo za evropske organe ali v okviru EUSALP.
– Znanstvena dela in publikacije
– Projekti, ki so že financirani preko sredstev EU.
– Projekti, ki so že prejeli nagrado katerega od evropskih organov.
– Projekti, ki so oddani osebno ali po pošti, so nepopolni ali oddani v več delih.
– Projekti, ki niso oddani v angleškem jeziku.